TARR/LEASING_SAM/PN/2/2011

123628–2011 — Leasing operacyjny trzech samochodów osobowych i jednego samochodu osobowo-dostawczego

Pli­ki do pobra­nia


Infor­ma­c­ja o złożonych ofer­tach i wyborze najko­rzyst­niejszej ofer­ty

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 20 maja 2011Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 13 295 razy