Przedmiot zamówienia: materiały biurowe i papiernicze

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie mate­ri­ałów biurowych i papierniczych:

Zamówie­nie 1

 1. znaczni­ki samo­przylep­ne 26x76 mm —  16 sztuk
 2. gum­ka  ołówkowa pen­tel – 1 sztuka
 3. koszul­ki A4 krys­tal­iczne — 500 sztuk
 4. spinacze do papieru śred­nie – 6 opakowań
 5. dłu­gopisy żelowe niebieskie Levi­atan no 906– 12 sztuk
 6. bloczek samo­przylep­ny 76x76 mm – 16 sztuk
 7. tecz­ki z gumką – 10 sztuk
 8. wczepy plas­tikowe do seg­re­ga­to­ra – 30 sztuk
 9. dłu­gopisy żelowe zielone – 6 sztuk
 10. korek­tor w płynie  — 1 sztuka
 11. klip­sy biurowe śred­nie — 4 opakowania
 12. papi­er ksero typu POL­jet 80g A4 – 10 kartonów

Zamówie­nie 2

 1. koszul­ki A4 krys­tal­iczne – 4 op. x 100 szt.
 2. szty­w­na obwolu­ta „L” (tzw. ofer­tówka) – 4 op. x 25 szt.
 3. spinacze kolorowe (28 mm) – 1 op. x 500 szt.
 4. mark­er suchościer­al­ny do tablic (4 kolory) – cien­ki, grubość pisa­nia ok. 1 mm – 1 komplet
 5. mark­er suchościer­al­ny do tablic z mag­ne­ty­czną gąbką (4 kolory) – 1 komplet
 6. papi­er ksero typu POL­jet 80g A4 – 10 kartonów
 7. kop­er­ty C6 – 100 szt.

Zamówie­nie 3

 1. tłocz­ki do pióra PARKER – 2 szt.
 2. tłocz­ki do pióra WATERMAN – 2 szt.
 3. papi­er ksero typu POL­jet 80g A4 – 20 kartonów
 4. zakreślacze kolorowe (opakowa­nia 4 kolorowe) – 10 opakowań
 5. taś­ma kle­ją­ca wąs­ka przeźroczys­ta – 1 opakowanie zbior­cze (tuba ‘12)
 6. ołówek automaty­czny ENERGIZER PENTEL PL 75 – 10 szt.
 7. rysik – wkład ołówkowy do poz. wyżej wymienionej o twar­doś­ci HB – 10 opakowań

Zamówie­nie 4

 1. ołówek automaty­czny ENERGIZER PENTEL PL 75 – 2 szt.
 2. papi­er ksero typu POL­jet 80g A4 – 5 kartonów
 3. mark­er suchościer­al­ny do tablic z mag­ne­ty­czną gąbką (4 kolory) – 1 komplet
 4. wczepy plas­tikowe do seg­re­ga­to­ra – 30 sztuk
 5. koszul­ki A4 krys­tal­iczne — 200 sztuk
 6. taś­ma pakowa brą­zowa 48 mm – 5 sztuk
 7. blok do flipchar­ta 50 k 650x1000mm – 5 sztuk
 8. baterie AAA – 1 op. (4 szt.)
 9. baterie AA – 1 op. (4 szt.)

Zamówie­nie 5

 1. Pły­ty Blu-Ray 25GB w opakowa­niu typu Cake – 100 szt.
 2. Pły­ty DVD-DL. typu cake 25sztuk — 1 opakowanie
 3. Taś­ma do drukar­ki Broth­er TZe-231 – 1 szt.

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 21.03.2016 r. do godz. 9.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 23.03.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 922 razy