Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie tonerów

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie ton­erów i pojem­ników na zuży­ty toner:

 

Nazwa urządze­nie Oryginał/Zamiennik Kolor Ilość w szt.
HP Col­or Laser­Jet CP3525 Zami­en­nik Czarny 1
HP Col­or Laser­Jet CM2320fxi Zami­en­nik Czarny 1
HP 1022 Zami­en­nik Czarny 1
 

Toshi­ba e‑Studio 2555cse

 

Ory­gi­nał Cyjan

Magen­ta

Yel­low

Czarny

2

2

2

2

HP Laser­Jet M551 Zami­en­nik Czarny 1
Canon i‑SENSYS MF8380Cdw Zami­en­nik Czarny 1
HP Laser­Jet M475dw Zami­en­nik Czarny 1
Ricoh Afi­cio MP 2000 Ory­gi­nał Czarny 1
HP Col­or Laser­Jet 2820 Zami­en­nik Czarny 1
Lex­mark X792 Ory­gi­nał Czarny 1
 

Lex­mark c734

 

Ory­gi­nały Cyjan

Magen­ta

Yel­low

Czarny

1

1

1

1

Toshi­ba e‑Studio 2555cse Pojem­nik na

zuży­ty toner

2

 

Toshi­ba e‑Studio 2540C Pojem­nik na

zuży­ty toner

1

 

W przy­pad­ku wyce­ny zami­en­ników prosimy o podanie wyda­jnoś­ci tonera.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 24.04.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 26.04.2018r.

Kry­teri­um wyboru oferty –

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY TUSZYTONERÓW

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę tuszy i ton­erów za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Haprint Ton­ery s.c. Błau­ci­ak Dar­iusz, Skowrońs­ki Prze­mysław z siedz­ibą w Ustowie.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 3 585 razy