Redakcja BIP

Łukasz Gręź­likows­ki
admin­is­tra­tor sys­te­mu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 54 23
e-mail: Lukasz.Grezlikowski@exea.pl

Alic­ja Wój­cik
redak­tor

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 55 00
e-mail: Alicja.Wojcik@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Łukasz GręźlikowskiOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 11 grudnia 2012Publikacja dnia: 16 lipca 2018, 11:55
Dokument oglądany: 17 953 razy

powered by Exea