TARRSA/OLEJ_OPAŁOWY/1/2023 — Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku A oraz podgrzewania c.w.u. na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego

TARR S.A. infor­mu­je, że wszczęła postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. Dostawa ole­ju opałowego na potrze­by ogrze­wa­nia budynku  A oraz pod­grze­wa­nia c.w.u. na tere­nie Toruńskiego Parku Technologicznego.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/820879

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 05.10.2023Publikacja dnia: 5 października 2023, 10:04
Dokument oglądany: 153 razy