TARRSA/PROMOCJA_WK-P_KPZLA/WR/2024 — Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz połączeń lotniczych z i do Portu Lotniczego w Bydgoszczy podczas międzynarodowego wydarzenia ORLEN Copernicus Cup Toruń 2024

Dnia 08.02.2024 r.

TARR S.A. infor­mu­je iż udzielił Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atle­ty­ki zamówienia w try­bie wol­nej ręki pn. Pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego oraz połączeń lot­niczych z i do Por­tu Lot­niczego w Byd­goszczy pod­czas między­nar­o­dowego wydarzenia ORLEN Coper­ni­cus Cup Toruń 2024.

Ogłosze­nie o udzie­le­niu zamówienia2024_BZP 00096853_01

Podpisał: r.pr. Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 08.02.2024 r.Publikacja dnia: 8 lutego 2024, 09:57
Dokument oglądany: 100 razy