INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę artykułów papier­niczych i biurowych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy PHU UNITED Sebas­t­ian Neu­man.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 8.08.2016, godz. 15:44 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 1 189 razy