TARR/Catering_1/MARBUD/2010

263282–2010 — Prze­targ nieogranic­zony na usługę cateringową dla uczest­ników szkoleń real­i­zowanych w pro­jek­cie: „Buduj z nami – pro­fesjon­al­na kadra atutem Spół­ki MARBUD

Plik do pobrania:


Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 24.08.2010, 15:57Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 6 886 razy