TARRSA/PROMOCJA_WK-P_DOŻYNKI/WR/2023 — Promocja gospodarcza WK‑P oraz organizacja wydarzeń towarzyszących podczas Dożynek Województwa Kujawsko- Pomorskiego

TARR S.A. infor­mu­je, że w dniu 11.08.2023 r. udzieliła zamówienia pn. Pro­moc­ja gospo­dar­cza WK‑P oraz orga­ni­za­c­ja wydarzeń towarzyszą­cych pod­czas Dożynek Wojew­ództ­wa Kujawsko- Pomorskiego.

Ogłosze­nie o udzie­le­niu zamówienia — wyniku postępowania

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 26.09.2023 r.Publikacja dnia: 26 września 2023, 12:13
Dokument oglądany: 196 razy