Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie art. biurowych

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie art. biurowych:

 

Zapy­tanie Nr 1

 

 • Baterie alka­iczne AAA – 10 opakowań = 40 szt.
 • Baterie alka­iczne AA – 10 opakowań = 40 szt.
 • Baterie CR 2032 – 3 szt.
 • Baterie alka­icz­na 23A 12V – 3 szt.
 • Koszul­ki A4 krys­tal­iczne – 4 opakowa­nia /pakowane po 100 szt./
 • Taś­ma pakowa szara – 5 rolek
 • Klej w sztyf­cie – 1 szt.
 • Klej w taśmie – 2 szt.
 • Kop­er­ty C5 — 200 szt.
 • Sko­roszyt PCV A4 z per­foracją – 60 szt. /granat, zielone, czerwone/
 • Tecz­ka laminowana typu Vaupe – 30 szt. -/niebieskie/
 • Wąsy sko­roszy­towe – 2 opakowania
 • Pły­ty CD na cace – 50 szt.
 • Nożyk do tapet 9 mm – 1 szt.
 • Nożyk do tapet 18 mm – 1 szt.

 

Zapy­tanie Nr 2 

 • Bloczek samo­przylep­ny Super Sticky Post-It 76x76 mm – 24 bloczki
 • Zestaw mark­erów EDDING 28 Eco­L­Ine – 1 opakowanie
 • Etui na iden­ty­fika­to­ry 11,5 cm x 18,5 cm – 100 szt.

 

Zapy­tanie Nr 3 

 

 • Pły­ta Ver­ba­tim BD‑R SL 25GB w opakowa­niu Spin­dle – 50 szt.
 • Pły­ta Ver­ba­tim DVD+R 4.7GB w opakowa­niu Spin­dle – 50 szt.
 • Bate­ria alka­licz­na LR6/1,5V/AA – 8 szt.
 • Bate­ria alka­licz­na LR03/1,5V/AAA – 8 szt.
 • Bate­ria alka­licz­na 6LR61/9V – 1 szt.
 • Aku­mu­la­torek eneloop AAA 750mAh – 8 szt.
 • Aku­mu­la­torek eneloop AA 1900mAh – 8 szt.
 • Koszul­ka krys­tal­icz­na A4 – 100 szt.
 • Klej błyskaw­iczny typu kro­pel­ka – 2 szt.

 

Zapy­tanie Nr 4

 

 • Koszul­ki krys­tal­iczne A4 – 6 opakowań
 • Kop­er­ty C5 — 200 sztuk
 • Dłu­gopisy niebieskie żelowe – 4 szt.
 • Sko­roszyt PCV A4 z per­foracją – 20 szt. /żółte, zielone/

 

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 02.10.2017 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 04.10.2017r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

Załączni­ki:

Zapy­tanie o cenę

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ART. BIUROWYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę art. biurowych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Biuro Bazar z Bydgoszczy.

Załącznik:

Infor­ma­c­ja o wyborze

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 3 048 razy