INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCHBIUROWYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę artykułów papier­niczych i biurowych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Part­ner XXI Kleks Sp.J.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 458 razy