Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

W związku z ubieganiem się Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w konkursie działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, oś priorytetowa 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 110/V/5.1/2013, schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych informuje, iż w dniu 20 sierpnia br. zamierza skierować zapytania ofertowe na wykonanie projektu aranżacji części wnętrz pomieszczeń biurowych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Bliższych informacji na temat zapytania udziela:
Tomasz Urbanowicz, tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl.

Oryginalny dokument: Informacja o zamiarze skierowania zamowienia.

Historia wersji:

Podpisał: Tomasz UrbanowiczOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 19 sierpnia 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 8 641 razy

powered by Exea