Zapytanie ofertowe – cykliczne (2 x w roku) przeglądy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach przy ul. Kopernika 4, Szeroka 35 oraz Włocławskiej 167

Zapytanie:
TARRSA zapytanie KLIMA 2017_2019

 

Załączniki:

FORMULARZ OFERTY KLIMATYZACJA 2017-2019

TARRSA Umowa_PROJEKT_KLIMA_2017

 

Informacja o wyborze wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz oceny ofert dokonano wyboru Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu: Firma Warm-Tech Robert Czyszka, z siedzibą w Przysieku przy ul. Wspólnej 1B/4

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 145 razy

powered by Exea