Przedmiot zamówienia: jednorazowa usługa wymiany tzw. zestawu naprawczego 100k do Lexmark X945e (40X4093) wraz z zakupem części składowych powyższego zestawu

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na jednorazową usługę wymiany tzw. zestawu naprawczego 100k do Lexmark X945e (40X4093) wraz z zakupem części składowych powyższego zestawu – elementy czyszczące pasa transferowego; rolki transferowe; rolki podajnika papieru; rolki separatora.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Jednorazowa usługa wymiany całego tzw. zestawu naprawczego 100k do Lexmark X945e (40X4093) wraz z zakupem części składowych powyższego zestawu – elementy czyszczące pasa transferowego; rolki transferowe; rolki podajnika papieru; rolki separatora. Zamawiający dysponuje obecnie układem grzewczym (40X3748) do powyższego zestawu.
  2. Termin wymiany zestawu do uzgodnienia.
  3. Termin złożenia oferty cenowej do dnia 16.11.2015 r. do godz. 16.00.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Włocławskiej 167, lub mailowo na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl .

Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 650 razy

powered by Exea