Rozstrzygnięcie Konkursu na nabór Partnerów dla branży spożywczej z dnia 11.01.2016 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie   § 2 pkt. 4 i 5  oraz  § 5 pkt. 6 oraz 8 Regulaminu Konkursu na wybór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w branży spożywczej, wybrano:

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „CUIAVIA”, ul. Ułańska 9, Kołaczkowo, 89-200 Szubin, w powiązaniu z  4 przedsiębiorstwami w tym:

  1. DAUKUS Sp. z o.o., ul. Ułańska 9, 89-200 Szubin,
  2. Kujawska Grupa Producentów Warzywa Groblewskich Sp. z o.o., Balczewo 1, 88-110 Inowrocław,
  3. Owoce Warzywa Klimkiewicz Sp. z o.o., ul. Kościelna 3, 86-011 Wtelno,
  4. Marwit Sp. z o.o., ul. Zławieś Wielka 29a, 87-134 Zławieś Wielka,

na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 23.02.2016, godz. 10:26 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 530 razy

powered by Exea