Rozstrzygnięcie konkursu na wybór partnera dla branży meblowej

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie § 2 pkt. 4 i 5 oraz § 5 pkt. 6 oraz 8 Regulaminu Konkursu na wybór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych  dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w branży meblowej, w dniu 12.04.2016 r. dokonano wyboru:

Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. wraz  4 firmami:

  1. Gierszewski Jarosław,
  2. Sella s.c. Jacek Rogoziński, Andrzej Kornacki s.c.,
  3. Triss S. Marciniak S.J.,
  4. W. Efekt – Metal Bogusława Burtykowska,

jako partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 14.04.2016, godz. 12:29 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 586 razy

powered by Exea