Unieważnienie Konkursu z dnia 28.01.2016 r. na nabór Partnerów dla elektroniczno-elektrotechnicznej

W odpowiedzi na Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w branży elektroniczno-elektrotechnicznej w terminie wpłynęły dwie oferty tj. „CAMSAT” Gralak Przemysław, oraz „FAMOR” S.A.. Zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu Konkursu Organizator przewidział wybór minimum 3 partnerów-przedsiębiorców. W związku z niespełnieniem warunku minimalnej liczby partnerów Konkurs podlega unieważnieniu na podstawie § 5 pkt. 6 oraz § 7 pkt. 7 Regulaminu.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 23.02.2016, godz. 10:22 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 473 razy

powered by Exea