Akcjonariusze (wersja archiwalna: 15.12.2015, godz. 12:52)

Samorząd Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 64,17%
Gmi­na Mias­ta Toruń 28,87%
Agenc­ja Roz­wo­ju Prze­mysłu S.A. (Warsza­wa) 6,59%
Gmi­na Mias­ta Grudziądz 0,32%
Towarzyst­wo Naukowe Orga­ni­za­cji i Kierown­ict­wa (Warsza­wa) 0,05%

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 15 grudnia 2015, 12:52
Dokument oglądany: 0 razy