Akcjonariusze (wersja archiwalna: 14.11.2016, godz. 10:23)

Samorząd Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 56,80%
Gmi­na Mias­ta Toruń 38,26%
Agenc­ja Roz­wo­ju Prze­mysłu S.A. (Warsza­wa) 4,67%
Gmi­na Mias­ta Grudziądz 0,23%
Towarzyst­wo Naukowe Orga­ni­za­cji i Kierown­ict­wa (Warsza­wa) 0,04%

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 14 listopada 2016, 10:23
Dokument oglądany: 0 razy