Akcjonariusze (wersja archiwalna: 24.05.2011, godz. 14:42)

Samorząd Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 63,93%
Gmi­na Mias­ta Toruń 28,76%
Agenc­ja Roz­wo­ju Prze­mysłu S.A. (Warsza­wa) 6,57%
Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka (Toruń) 0,37%
Gmi­na Mias­ta Grudziądz 0,32%
Towarzyst­wo Naukowe Orga­ni­za­cji i Kierown­ict­wa (Warsza­wa) 0,05%

Akcjonariusze TARR S.A.


Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 24 maja 2011, 14:42
Dokument oglądany: 0 razy