Akcjonariusze (wersja archiwalna: 4.01.2012, godz. 15:50)

Samorząd Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 63,93%
Gmi­na Mias­ta Toruń 28,76%
Agenc­ja Roz­wo­ju Prze­mysłu S.A. (Warsza­wa) 6,57%
Skarb Państ­wa — Min­is­terst­wo Skar­bu Państ­wa (Warsza­wa) 0,37%
Gmi­na Mias­ta Grudziądz 0,32%
Towarzyst­wo Naukowe Orga­ni­za­cji i Kierown­ict­wa (Warsza­wa) 0,05%

Akcjonariusze TARR S.A.

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 stycznia 2012, 15:50
Dokument oglądany: 0 razy