Akcjonariusze

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż w związku z koniecznoś­cią zapewnienia Akcjonar­ius­zom dostępu do infor­ma­cji, a także wobec real­iza­cji oraz spełnienia obow­iązku równego trak­towa­nia Akcjonar­iuszy wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at planowanych Wal­nych Zgro­madzeń wraz ze szczegółowym porząd­kiem obrad i pro­jek­ta­mi uch­wał zamieszczane są na stron­ie: https://www.tarr.org.pl/akcjonariusze/ 

Akcjonariusze

67,20% Samorząd Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego
32,62% Gmi­na Mias­ta Toruń
0,18% Gmi­na Mias­ta Grudziądz
 
Podpisał: Alicja KozłowskaOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 04 stycznia 2012Publikacja dnia: 12 sierpnia 2020, 21:59
Dokument oglądany: 27 489 razy