Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 5.05.2017, godz. 14:44)

 • Zarząd
  • Prezes Zarzą­du
   Michał Korolko
   ul. Włocławska 167, p. 225
   tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: michal.korolko@tarr.org.pl
  • Wiceprezes Zarzą­du
   Tomasz Pasikowski
   ul. Włocławska 167, p. 225
   tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: tomasz.pasikowski@exea.pl
   • Sekre­tari­at
    ul. Włocławska 167, p. 223
    tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
    • Kierown­ik
     Rena­ta Wichrowska
     ul. Włocławska 167, p. 224
     tel.: (56) 699–55-24, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
    • Asys­tent Zarzą­du, Starszy Specjalista
     Alic­ja Wójcik
     ul. Włocławska 167, p. 224
     tel.: (56) 699–55-25, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Ines Gumna
     ul. Włocławska 167, p. 223
     tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
    • Asys­tent
     Hon­o­ra­ta Ott-Raczkowska
     ul. Włocławska 167, p. 223
     tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: honorata.raczkowska@tarr.org.pl
 • Rad­ca prawny
  • Rad­ca Prawny
   Dar­iusz Oracz
   ul. Włocławska 167, p. 229
   tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
  • Rad­ca Prawny
   Bea­ta Kmieć
   ul. Włocławska 167, p. 229
   tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
 • Pełnomoc­nik ds. jakości
  Janusz Pucek
  ul. Włocławska 167, p. 233
  tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
 • Dzi­ał finansowo-księgowy
  Dyrek­tor finan­sowy — Główny księgowy
  ul. Włocławska 167, p. 226
  tel.: (56) 699–55-23, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: 
  • Sekc­ja finansowo-księgowa
   Kierown­ik
   Mar­iusz Ruszkiewicz
   ul. Włocławska 167, p. 228
   tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: mariusz.ruszkiewicz@tarr.org.pl
   • Starsza Księ­gowa
    Doro­ta Kempińska
    ul. Włocławska 167, p. 228
    tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: dorota.kempinska@tarr.org.pl
   • Starsza Księ­gowa
    Rena­ta Orłowska
    ul. Włocławska 167, p. 228
    tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: renata.orlowska@tarr.org.pl
   • Księ­gowa
    Elż­bi­eta Bering
    ul. Włocławska 167, p. 228
    tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
 • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieruchomościami
  Dyrek­tor
  Woj­ciech Piontek
  ul. Włocławska 167, p. 200
  tel.: (56) 699–55-02, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: wojciech.piontek@tarr.org.pl
  • Kierown­ik ds. inwest­y­cji i zarządzania
   Woj­ciech Górny
   ul. Włocławska 167, p. 200
   tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
  • Starszy Spec­jal­ista
   Marzena Bednarska
   ul. Włocławska 167, p. 200
   tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
  • Starszy Spec­jal­ista
   Jolan­ta Patrzałek
   ul. Włocławska 167, p. 200
   tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
  • Spec­jal­ista
   Katarzy­na Urbańska
   ul. Włocławska 167, p. 200
   tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
 • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finansującej
  Dyrek­tor
  Janusz Pucek
  ul. Włocławska 167, p. 233
  tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 657–14-57
  e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Wdrażania
   Kierown­ik Sekcji Wdrażania
   Elż­bi­eta Bieńkowska
   ul. Włocławska 167, p. 232
   tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
   e‑mail: elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Iwona Bobińska
    ul. Włocławska 167, p. 230
    tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
    e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Jolan­ta Kraśniewska
    ul. Włocławska 167, p. 232
    tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
    e‑mail: jolanta.krasniewska@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Kon­trak­tacji i Kontroli
   Kierown­ik Sekcji Kontraktacji
   Marzena Jastrzębska
   ul. Włocławska 167, p. 232
   tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
   e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Paweł Chojnacki
    ul. Włocławska 167, p. 230
    tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–14-57
    e‑mail: pawel.chojnacki@tarr.org.pl
 • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Projektów
  Dyrek­tor
  Iwona Pietruszewska-Cetkowska
  ul. Włocławska 167, p. 241
  tel.: (56) 699–54-86, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Usług
   Kierown­ik
   Wan­da Gogulska
   ul. Włocławska 167, p. 252
   tel.: (56) 699–54-91, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
   • Punk­ty Konsultacyjne
    • Starszy Spec­jal­ista
     Anna Zaostrowcew
     ul. Włocławska 167, p. 119
     tel.: (56) 699–54-92, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Iwona Jaraczewska
     ul. Włocławska 167, p. 119
     tel.: (56) 699–54-97, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Szkoleń
   • Starszy Spec­jal­ista
    Justy­na Urbanowicz
    ul. Włocławska 167, p. 269
    tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Ryszard Lewandowski
    ul. Włocławska 167, p. 246
    tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Projektów
   • Starszy Spec­jal­ista
    Joan­na Kapelaty
    ul. Włocławska 167, p. 246
    tel.: (56) 699–54-89, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Piotr Józefiak
    ul. Włocławska 167, p. 252
    tel.: (56) 699–55-05, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Mag­dale­na Maciejewska
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Anna Kroplewska
    ul. Włocławska 167, p. 269
    tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Ewa Gross
    ul. Włocławska 167, p. 269
    tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: ewa.gross@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Mał­gorza­ta Kornand
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Joan­na Raczkowska
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Karoli­na Przybysz
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
 • Dzi­ał Toruńskiego Parku Technologicznego
  Dyrek­tor
  Tomasz Urbanowicz
  ul. Włocławska 167, p. 237
  tel.: (56) 699–55-20, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
  • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Technologicznego
   • Kierown­ik
    Syl­wia Zygmont
    ul. Włocławska 167, p. 234
    tel.: (56) 658–89-50, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl
  • Biuro Enter­prise Europe Network
   Kierown­ik
   Lidia Chumowicz
   ul. Włocławska 167, p. 235
   tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 658–89-51
   e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Mag­dale­na Frank
    ul. Włocławska 167, p. 235
    tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Bar­bara Pasiut
    ul. Włocławska 167, p. 234
    tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
    e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Joan­na Bunikowska
    ul. Włocławska 167, p. 234
    tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
    e‑mail: joanna.bunikowska@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Dami­an Wielewski
    ul. Włocławska 167, p. 234
    tel.: (56) 699–54-81, fax.: (56) 658–89-51
    e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Katarzy­na Kreft
    ul. Włocławska 167, p. 235
    tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Piotr Popielarz
    ul. Włocławska 167, p. 235
    tel.: (56) 699–54-83, fax.: (56) 658–89-51
    e‑mail: piotr.popielarz@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Mirosław Manelski
    ul. Włocławska 167
    tel.: (56) 699–54-32
    e‑mail: miroslaw.manelski@tarr.org.pl
 • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarządu
  Starszy Spec­jal­ista
  Łukasz Ozimek
  ul. Włocławska 167
  tel.: (56) 699–54-04, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: lukasz.ozimek@tarr.org.pl
 • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Teleinformatycznej
  Kierown­ik
  Kamil Derkowski
  ul. Włocławska 167, p. 243
  tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl
  • Starszy Spec­jal­ista
   Krzysztof Niedziela
   ul. Włocławska 167, p. 243
   tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: krzysztof.niedziela@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 5 maja 2017, 14:44
Dokument oglądany: 0 razy