Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 14.06.2011, godz. 15:49)

   
 • Zarząd
    
  • Prezes Zarzą­du
   dr inż. Ewa Rybińska
   ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
   tel.: (56) 657–60-78
   , 657–60-81, fax: 622–28-99
   e‑mail: rybinska@tarr.org.pl
  • Wiceprezes Zarzą­du
   dr Woj­ciech Daniel
   ul. Koperni­ka 4
   tel.: (56) 657–60-78
   , 657–60-81, wew. 16, fax: 622–28-99
   e‑mail: daniel@tarr.org.pl
     
   • Sekre­tari­at

    ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
    tel.: (56) 657–60-78
    , 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
    e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
     

      
    • Asys­tent Zarzą­du, Specjalista
     Alic­ja Kozłowska
     ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
     tel.: (56) 657–60-78
     , 622–53-62, 622–45-01, 657–02-03, 657–60-81, wew. 20, fax: 622–28-99
     e‑mail: kozlowska@tarr.org.pl
    • Kierown­ik
     Rena­ta Wichrowska
     ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
     tel.: (56) 657–60-78
     , 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
     e‑mail: wichrowska@tarr.org.pl
   • Rad­ca prawny
      
    • Dar­iusz Oracz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91
     , wew. 124
     e‑mail: oracz@tarr.org.pl
    • Kance­lar­ia Rad­ców Prawnych s.c. M. Deren­darz, B. Derendarz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91
     , wew. 124
     e‑mail: derendarz@tarr.org.pl
   • Pełnomoc­nik ds. jakości
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 657–14-57
    , wew. 234, fax: 657–14-57
    e‑mail: pucek@tarr.org.pl
   • Dzi­ał finansowo-księgowy
    Dyrek­tor finan­sowy — Główny księgowy
    Jerzy Czechowicz
    ul. Koperni­ka 4, p. 9
    tel.: (56) 657–60-78
    , 657–60-81, wew. 29
    e‑mail: czechowicz@tarr.org.pl
      
    • Sekc­ja finansowo-księgowa
     Kierown­ik
     Mar­iusz Ruszkiewicz
     ul. Koperni­ka 4, p. 9
     tel.: (56) 658–30-24
     , wew. 13
     e‑mail: ruszkiewicz@tarr.org.pl
       
     • Starsza Księ­gowa
      Doro­ta Kempińska
      ul. Koperni­ka 4, p. 9
      tel.: (56) 621–05-69
      , wew. 30
      e‑mail: kempinska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Ines Gumna
      ul. Koperni­ka 4, p. 10,11
      tel.: (56) 621–05-68
      , wew. 27
      e‑mail: gumna@tarr.org.pl
     • Księ­gowa
      Elż­bi­eta Bering
      ul. Koperni­ka 4, p. 10,11
      tel.: (56) 621–05-68
      , wew. 27
      e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
     • Księ­gowa
      Rena­ta Orłowska
      ul. Koperni­ka 4, p. 9
      tel.: (56) 658–30-24
      , wew. 13
      e‑mail: orlowska@tarr.org.pl
    • Samodzielne Stanowisko ds. Anal­iz Finansowych
     Starszy Spec­jal­ista
     Wacław Trzeciak
     ul. Koperni­ka 4
     e‑mail: trzeciak@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Toruńskiego Parku Technologicznego

    Dyrek­tor

    Woj­ciech Pio­ntek, p. 226

    tel.: (56) 657–77-60, 657–72-93, wew. 760, 240

    e‑mail: piontek@tarr.org.pl 

      
    • Asys­tent Dyrek­to­ra Toruńskiego Parku Technologicznego

     Eweli­na Kaźmierczak

     ul. Włocławska 167, p. 224

     tel.: (56) 621–04-21, 621–13-54, 657–72-96, 657–72-97, wew. 227, fax: 654–88-24

     e‑mail: ewelina.kazmierczak@tarr.org.pl

    • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Technologicznego
       
     • Kierown­ik

      Syl­wia Zygmont

      ul. Włocławska 167, p. 269

      tel.: (56) 657–77-67, wew. 767, fax: 654–88-24

      e‑mail: zygmont@tarr.org.pl

   • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieruchomościami
    Dyrek­tor
    Woj­ciech Pio­ntek, p. 228
    tel.: (56) 657–77-60
    , 657–72-93, wew. 760, 240
    e‑mail: piontek@tarr.org.pl
      
    • Starszy Spec­jal­ista
     Bea­ta Kmieć
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91
     , wew. 124, fax: 657–77-61
     e‑mail: kmiec@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Katarzy­na Urbańska
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–72-93
     , wew. 124, fax: 657–77-61
     e‑mail: urbanska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Marzena Bednarska
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–72-93
     , wew. 240, fax: 657–77-61
     e‑mail: bednarska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Woj­ciech Górny
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–72-93
     , wew. 240
     e‑mail: gorny@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finansującej

    Dyrek­tor

    Janusz Pucek

    ul. Włocławska 167, p. 233

    tel.: (56) 657–14-57, wew. 234, fax: 657–14-57

    e‑mail: pucek@tarr.org.pl 

      
    • Sekc­ja Wdrażania

     Kierown­ik Sekcji Wdrażania

     Elż­bi­eta Bieńkowska

     ul. Włocławska 167, p. 232

     tel.: (56) 657–77-73, wew. 238

     e‑mail: bienkowska@tarr.org.pl 

       
     • Starszy Spec­jal­ista

      Anna Piórkows­ka

      ul. Włocławska 167, p. 230

      tel.: (56) 657–14-59, wew. 107, fax: 657–72-94

      e‑mail: piorkowska@tarr.org.pl

     • Młod­szy Specjalista

      Joan­na Raczkowska

      ul. Włocławska 167, p. 230

      tel.: (56) 657–72-94, wew. 228, fax: 657–72-94

      e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl

     • Spec­jal­ista

      Anna Kro­plews­ka

      ul. Włocławska 167, p. 232

      tel.: (56) 657–77-74, wew. 244

      e‑mail: kroplewska@tarr.org.pl

     • Starszy Spec­jal­ista

      Iwona Bobińs­ka

      ul. Włocławska 167, p. 230

      tel.: (56) 657–72-95, wew. 242, fax: 657–72-94

      e‑mail: bobinska@tarr.org.pl

     • Spec­jal­ista

      Daniel Zduńs­ki

      ul. Włocławska 167, p. 230

      e‑mail: zdunski@tarr.org.pl

     • Młod­szy Specjalista

      Mał­gorza­ta Kornand

      ul. Włocławska 167, p. 230

      tel.: (56) 657–72-95, wew. 242, fax: 657–72-94

      e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl

     • Młod­szy Specjalista

      Jolan­ta Krawczyk

      ul. Włocławska 167, p. 230

      tel.: (56) 657–14-59, wew. 107, fax: 657–72-94

      e‑mail: jolanta.krawczyk@tarr.org.pl

    • Sekc­ja Kontraktacji

     Kierown­ik Sekcji Kontraktacji

     Marzena Jas­trzęb­s­ka

     ul. Włocławska 167, p. 243

     tel.: (56) 657–14-54, wew. 114, fax: 657–14-54

     e‑mail: jastrzebska@tarr.org.pl 

       
     • Starszy Spec­jal­ista

      Jolan­ta Patrzałek

      ul. Włocławska 167, p. 243

      tel.: (56) 657–14-54, wew. 114, fax: 657–14-54

      e‑mail: patrzalek@tarr.org.pl

     • Spec­jal­ista

      Karoli­na Lachowicz

      ul. Włocławska 167, p. 243

      tel.: (56) 657–14-54, wew. 114, 110, fax: 657–14-54

      e‑mail: lachowicz@tarr.org.pl

     • Młod­szy Specjalista

      Eweli­na Jutrowska

      ul. Włocławska 167, p. 243

      tel.: (56) 657–14-54, wew. 114, 110, fax: 657–14-54

      e‑mail: jutrowska@tarr.org.pl

     • Młod­szy Specjalista

      Syl­wia Ratyńska

      ul. Włocławska 167, p. 243

      tel.: (56) 657–14-54, fax: 657–14-54

      e‑mail: sylwia.ratynska@tarr.org.pl

    • Sekc­ja Dużych Projektów

     Kierown­ik

     Agniesz­ka Dzięcioł

     ul. Koperni­ka 4, p. 13,14

     tel.: (56) 621–08-63, wew. 21

     e‑mail: dzieciol@tarr.org.pl 

       
     • Starszy Spec­jal­ista

      Robert Reit­er

      ul. Koperni­ka 4, p. 13,14

      tel.: (56) 621–08-63, wew. 21

      e‑mail: reiter@tarr.org.pl

     • Spec­jal­ista

      Mag­dale­na Frank

      ul. Koperni­ka 4, p. 13,14

      tel.: (56) 621–08-63, wew. 19

      e‑mail: frank@tarr.org.pl

     • Spec­jal­ista

      Mar­lena Wencel

      ul. Koperni­ka 4, p. 13,14

      tel.: (56) 621–08-63, wew. 19

      e‑mail: wencel@tarr.org.pl

     • Spec­jal­ista

      Tomasz Stolińs­ki

      ul. Koperni­ka 4, p. 10,11

      tel.: (56) 621–08-63, wew. 14

      e‑mail: stolinski@tarr.org.pl

     • Młod­szy Specjalista

      Andrzej Pielak

      ul. Koperni­ka 4, p. 31

      tel.: (56) 657–60-78, wew. 31

      e‑mail: andrzej.pielak@tarr.org.pl

    • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Projektów

     Dyrek­tor

     Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka

     ul. Włocławska 167, p. 241

     tel.: (56) 657–77-70, wew. 770

     e‑mail: cetkowska@tarr.org.pl 

       
     • Biuro Enter­prise Europe Network

      Kierown­ik

      Tomasz Urbanow­icz

      ul. Włocławska 167, p. 235

      tel.: (56) 657–14-51, wew. 117, fax: 658–89-51

      e‑mail: urbanowicz@tarr.org.pl 

        
      • Starszy Spec­jal­ista

       Ewa Padykuła

       ul. Włocławska 167, p. 235

       tel.: (56) 657–14-53, wew. 117, fax: 658–89-51

       e‑mail: padykula@tarr.org.pl

      • Spec­jal­ista

       Mag­dale­na Proszkiewicz

       ul. Włocławska 167, p. 234

       tel.: (56) 657–14-51, wew. 122, fax: 658–89-51

       e‑mail: proszkiewicz@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­ista

       Łukasz Ozimek

       ul. Koperni­ka 4, p. 31

       tel.: (56) 657–60-78, wew. 31

       e‑mail: ozimek@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­ista

       Lidia Kroskows­ka

       ul. Włocławska 167, p. 235

       tel.: (56) 657 14 52, wew. 118

       e‑mail: kroskowska@tarr.org.pl

      • Spec­jal­ista

       Joan­na Bunikowska

       ul. Włocławska 167

       tel.: (56) 658–89-50, fax: 658–89-50

       e‑mail: bunikowska@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­ista

       Piotr Szew­czykows­ki

       ul. Włocławska 167, p. 234

       tel.: (56) 658–89-50, wew. 121, fax: 658–89-51

       e‑mail: piotr.szewczykowski@tarr.org.pl

     • Sekc­ja Usług

      Kierown­ik

      Wan­da Gogulska

      ul. Włocławska 167, p. 237

      tel.: (56) 657–33-06, wew. 237, fax: 657–33-06

      e‑mail: gogulska@tarr.org.pl 

        
      • Punk­ty Konsultacyjne
         
       • Starszy Spec­jal­ista

        Joan­na Kapelaty

        ul. Włocławska 167, p. 237

        tel.: (56) 657–33-06, wew. 237, fax: 657–33-06

        e‑mail: kapelaty@tarr.org.pl

       • Starszy Spec­jal­ista

        Anna Zaostrow­cew

        ul. Włocławska 167, p. 119

        tel.: (56) 657–72-90, wew. 260, fax: 657–33-06

        e‑mail: zaostrowcew@tarr.org.pl

       • Starszy Spec­jal­ista

        Iwona Jaraczews­ka

        ul. Włocławska 167, p. 119

        tel.: (56) 657–72-90, 655–57-65 (infolinia PK), wew. 260

        e‑mail: jaraczewska@tarr.org.pl

       • Spec­jal­ista

        Paweł Zaręb­s­ki

        Włocławek, ul. Bechiego 2

        tel.: (54) 232–09-07

        e‑mail: zarebski@tarr.org.pl

       • Spec­jal­ista

        Mał­gorza­ta Czynsz-Zacharek

        ul. Włocławska 167, p. 119

        tel.: (56) 657–72-90, 655–57-65 (infolinia PK), wew. 260

        e‑mail: zacharek@tarr.org.pl

     • Sekc­ja Szkoleń
        
      • Spec­jal­ista

       Ewa Gross

       ul. Włocławska 167, p. 246

       tel.: (56) 657–14-58, wew. 118, fax: 651–33-79

       e‑mail: gross@tarr.org.pl

      • Spec­jal­ista

       Katarzy­na Kreft

       ul. Włocławska 167, p. 245

       tel.: (56) 651–00-34, 657–77-65, wew. 701, fax: 651–33-79

       e‑mail: kreft@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­ista

       Agniesz­ka Szczypińska

       ul. Włocławska 167, p. 245

       tel.: (56) 651–00-34, 657–77-65, wew. 701, fax: 651–33-79

       e‑mail: szczypinska@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­ista

       Anna Puchal­s­ka

       ul. Włocławska 167, p. 245

       tel.: (56) 651–00-34, 657–77-65, wew. 701, fax: 651–33-79

       e‑mail: anna.puchalska@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­ista

       Anna Chałko

       ul. Włocławska 167, p. 245

       tel.: (56) 657–77-65, 651–00-34, wew. 765, fax: 651–33-79

       e‑mail: chalko@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­ista

       Justy­na Urbanowicz

       ul. Włocławska 167, p. 246

       tel.: (56) 657–14-58, wew. 202, fax: 651–33-79

       e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl

      • Spec­jal­ista

       Ani­ta Cech-Gajek

       ul. Włocławska 167, p. 245

       e‑mail: cech@tarr.org.pl

     • Sekc­ja Projektów
        
      • Starszy Spec­jal­ista

       Moni­ka Wydrych

       ul. Włocławska 167, p. 244

       tel.: (56) 657–77-63, wew. 763

       e‑mail: wydrych@tarr.org.pl

      • Spec­jal­ista

       Bar­bara Pasiut

       ul. Włocławska 167, p. 244

       tel.: (56) 657–77-63, wew. 763

       e‑mail: pasiut@tarr.org.pl

      • Spec­jal­ista

       Ryszard Lewandows­ki

       ul. Włocławska 167, p. 244

       tel.: (56) 657–77-63, wew. 763

       e‑mail: lewandowski@tarr.org.pl

   • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Teleinformatycznej
    Kierown­ik
    Sła­womir Kozłowski
    ul. Włocławska 167, p. 101
    tel.: (56) 657–72-99
    , wew. 262
    e‑mail: kozlowski@tarr.org.pl
      
    • Starszy Spec­jal­ista
     Łukasz Gręźlikowski
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 657–77-79
     , wew. 779, fax: 657–72-99
     e‑mail: grezlikowski@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Bogusław Flig
     ul. Włocławska 167, p. 101
     tel.: (56) 657–72-99
     , wew. 262, fax: 657–72-99
     e‑mail: flig@tarr.org.pl
    • Młod­szy Specjalista
     Prze­mysław Smulski
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 657–77-79
     , wew. 779, fax: 657–72-99
     e‑mail: smulski@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 14 czerwca 2011, 15:49
Dokument oglądany: 0 razy