Kontakt (wersja archiwalna: 3.03.2020, godz. 11:42)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu

ul. Włocławska 167
87–100 Toruń

e‑mail: sekretariat[at]tarr.org.pl

tel. 56 699 55 00
fax. 56 699 54 99

Regon: 870300040

NIP: 956–00-15–177

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 3 marca 2020, 11:42
Dokument oglądany: 0 razy