Redakcja BIP (wersja archiwalna: 20.01.2014, godz. 11:48)

Łukasz Gręź­likows­ki
admin­is­tra­tor ser­wisu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 54 23
e‑mail: grezlikowski@tarr.org.pl, smulski@tarr.org.pl

Kamil Derkows­ki, Krzysztof Niedziela
redak­torzy

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 54 84
e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl, krzysztof.niedziela@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 20 stycznia 2014, 11:48
Dokument oglądany: 0 razy