Redakcja BIP (wersja archiwalna: 3.06.2014, godz. 16:00)

Łukasz Gręź­likows­ki
admin­is­tra­tor ser­wisu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 54 23
e‑mail: lukasz.grezlikowski@tarr.org.pl

Kamil Derkows­ki, Krzysztof Niedziela
redak­torzy

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 54 84
e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl, krzysztof.niedziela@tarr.org.pl

Alic­ja Wój­cik
redak­torzy

adres: Toruń, ul. Koperni­ka 4
tel./fax: +48 (56) 657 60 78
e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 3 czerwca 2014, 16:00
Dokument oglądany: 0 razy