Redakcja BIP (wersja archiwalna: 10.03.2015, godz. 13:41)

Łukasz Gręź­likows­ki
admin­is­tra­tor ser­wisu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 55 00
e‑mail: lukasz.grezlikowski@tarr.org.pl

Kamil Derkows­ki, Krzysztof Niedziela
redak­torzy

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 54 84
e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl, krzysztof.niedziela@tarr.org.pl

Alic­ja Wój­cik
redak­tor

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 55 25
e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 10 marca 2015, 13:41
Dokument oglądany: 0 razy