Redakcja BIP (wersja archiwalna: 8.02.2017, godz. 12:16)

Kamil Derkows­ki, Krzysztof Niedziela
admin­is­tra­torzy sys­te­mu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 54 84
e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl, krzysztof.niedziela@tarr.org.pl

Alic­ja Wój­cik
redak­tor

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 55 25
e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 lutego 2017, 12:16
Dokument oglądany: 0 razy