Redakcja BIP (wersja archiwalna: 29.01.2020, godz. 09:52)

Łukasz Gręź­likows­ki
admin­is­tra­tor sys­te­mu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 54 23
e‑mail: Lukasz.Grezlikowski@exea.pl

Alic­ja Wój­cik
redak­tor

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 55 00
e‑mail: Alicja.Wojcik@tarr.org.pl

Pauli­na Rutz
redak­tor

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 699 55 00
e‑mail: Paulina.Rutz@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 29 stycznia 2020, 09:52
Dokument oglądany: 0 razy