Redakcja BIP (wersja archiwalna: 4.07.2012, godz. 12:15)

Łukasz Gręź­likows­ki
admin­is­tra­tor ser­wisu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel./fax: +48 (56) 657 72 99
e‑mail: grezlikowski@tarr.org.pl

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 lipca 2012, 12:15
Dokument oglądany: 0 razy