Skład Rady Nadzorczej (wersja archiwalna: 5.06.2017, godz. 14:25)

Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

  1. Mag­dale­na Mike-Gęsicka
  2. Benedykt Osows­ki
  3. Olgierd Dziekońs­ki
  4. Rena­ta Pawlak
  5. Jerzy Gro­chows­ki

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 5 czerwca 2017, 14:25
Dokument oglądany: 0 razy