Skład Rady Nadzorczej (wersja archiwalna: 8.09.2017, godz. 08:46)

Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

  1. Mag­dale­na Mike-Gęsicka
  2. Benedykt Osows­ki
  3. Olgierd Dziekońs­ki

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 września 2017, 08:46
Dokument oglądany: 0 razy