Skład Rady Nadzorczej (wersja archiwalna: 1.04.2019, godz. 13:28)

Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

  1. Paweł Zgórzyńs­ki
  2. Benedykt Osows­ki
  3. Olgierd Dziekońs­ki

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 1 kwietnia 2019, 13:28
Dokument oglądany: 0 razy