Skład Rady Nadzorczej (wersja archiwalna: 3.02.2020, godz. 09:12)

Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

  1. Paweł Adam­czyk
  2. Benedykt Osows­ki
  3. Olgierd Dziekońs­ki

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 3 lutego 2020, 09:12
Dokument oglądany: 0 razy