Skład Rady Nadzorczej (wersja archiwalna: 25.09.2020, godz. 12:32)

Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

  1. Paweł Adam­czyk
  2. Olgierd Dziekońs­ki

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 25 września 2020, 12:32
Dokument oglądany: 0 razy