Skład Rady Nadzorczej (wersja archiwalna: 9.12.2020, godz. 18:38)

Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

  1. Paweł Adam­czyk
  2. Olgierd Dziekońs­ki
  3. Walde­mar Szczepańs­ki

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 grudnia 2020, 18:38
Dokument oglądany: 0 razy