TARR/TRENER_2/MARBUD/2010 (wersja archiwalna: 8.03.2016, godz. 12:58)

311552–2010 — Przy­go­towanie i przeprowadze­nie szkoleń z zakre­su mon­tażys­ta rusz­towań budowlano — mon­tażowych met­alowych w ramach pro­jek­tu Buduj z nami — pro­fesjon­al­na kadra atutem Spół­ki MARBUD

Plik do pobra­nia:


Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea