TARR/TRENER_2/MARBUD/2010 (wersja archiwalna: 30.08.2011, godz. 10:48)

311552–2010 — Przy­go­towanie i przeprowadze­nie szkoleń z zakre­su mon­tażys­ta rusz­towań budowlano — mon­tażowych met­alowych w ramach pro­jek­tu Buduj z nami — pro­fesjon­al­na kadra atutem Spół­ki MARBUD

Plik do pobra­nia:

Uwa­gi:

Plik do pobra­nia:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 30 sierpnia 2011, 10:48
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea