TARR/CateringBY/WM/2010 — Informacja o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na usługę cateringową dla uczestników szkoleń realizowanych w projekcie: Warsztaty menadżerskie — nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP (wersja archiwalna: 26.08.2011, godz. 10:26)

Uwa­gi:

Plik do pobra­nia:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 sierpnia 2011, 10:26
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea