Zakup oleju opałowego 2017 na 18 mcy (wersja archiwalna: 18.12.2017, godz. 08:37)

Załączni­ki:

TARRSA zapy­tanie ofer­towe olej opałowy 2017 na 18 mcy

Załącznik nr 1 do zapy­ta­nia ofer­towego

W wyniku przeprowad­zonej oce­ny ofert najko­rzyst­niejszą ofer­tę złożyła fir­ma TANK Sp. J. W Kon­czal­s­ki N. Kon­czal­s­ki z siedz­ibą i adresem w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 11. Umowa w przed­miotowym zakre­sie została pod­pisana z ww. Wykon­aw­cą.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 18 grudnia 2017, 08:37
Dokument oglądany: 0 razy