Ogłoszenie o Konkursie na nabór Partnerów w branży (wersja archiwalna: 1.12.2015, godz. 16:14)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, ogłasza niniejszym Konkurs na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu

 

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkur­su.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 1 grudnia 2015, 16:14
Dokument oglądany: 0 razy