INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH (wersja archiwalna: 21.03.2016, godz. 15:06)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę artykułów papier­niczych i biurowych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Part­ner XXI Kleks Sp.J.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opun­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 21.03.2016, godz. 15:06 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 21 marca 2016, 15:06
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea