Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej promujących spotkania informacyjne w ramach projektu pn.: ”Voucher badawczy”.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej promujących  spotkania informacyjne w ramach w projektu „Voucher badawczy”.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zasięg:

M. Toruń,

M. Włocławek,

Powiaty: toruński, włocławski, radziejowski, aleksandrowski, golubsko-dobrzyński, lipnowski

 

2. Powierzchnia: 1/2/ strony

3. Ilość publikacji: 10

4. Termin: od listopada 2013 do czerwca 2014 r.

W dniu 4 listopada 2013r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem zapytania ofertowego proszeni są o kontakt z Panią Ewą Gross (tel. 56 699 54 88 e-mail ewa.gross@tarr.org.pl) do dnia 4 listopada 2013 r., do godz. 16.00

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Voucher badawczy i zostanie udzielone w oparciu o zasady określone w Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 października 2012r. (wersja 7).

Oryginalny dokument: Informacja o zamiarze skierowania zamówienia.

Historia wersji:

Podpisał: Ewa GrossOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 31 października 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 4 809 razy

powered by Exea