Zapytanie ofertowe – zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na zakup i dostarczenie środków czystości:

 • Ręczniki ZZ białe a’4000 – 10 kartonów,
 • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 3 szt.,
 • Cilit do baterii – 4 szt.
 • Płyn do WC Tytan 5l – 5 szt.,
 • Płyn do mycia podłóg 5l – 5 szt.,
 • Odświeżacz powietrza w aerozolu – 5 szt.,
 • Worki na śmieci 120l – 60 rolek (z wzmocnionej folii),
 • Worki na śmieci 35l – 30 rolek (z wzmocnionej folii),
 • Worki na śmieci 60 l – 60 rolek (z wzmocnionej folii)
 • Ręczniki kuchenne – 18 rolek
 • Mydło w płynie 5 l – białe – 6 szt.
 • Papier toaletowy typu Jumbo – 10 worków
 • Płyn do mycia naczyń 5 l – 2 szt.
 • Vanish w areozolu do dywanów – 5 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Oferta może zostać przesłana  e-mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostarczona osobiście do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 07.08.2017 r. do godz. 10.00.

Czas realizacji zamówienia 09.08.2017r.

Kryterium wyboru oferty – cena

Osoba upoważniona do kontaktu – Katarzyna Urbańska tel. 056 699 54 78.

Załącznik:

Zapytanie o cenę

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na zakup i dostawę środków czystości za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy FHU Fresh Magdalena Smolińska – Kornowicz.

Załącznik:

Informacja o wyborze

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 111 razy

powered by Exea