Ogłoszenie o Konkursie na nabór Partnerów dla branży przetwórstwa spożywczego.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w branży przetwórstwa spożywczego.

Konkurs prowadzony będzie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

 Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu dla branży przetwórstwa spożywczego.
  2. Formularz oferty dla branży przetwórstwa spożywczego.
  3. Formularz oferty dla branży przetwórstwa spożywczego – wersja edytowalna.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 1 358 razy

powered by Exea