Zapytanie ofertowe dotyczące wywozu odpadów komunalnych

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza niniejszym do złożenia oferty na realizację usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości należących do TARR S.A., wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych dokumentach.

  1. Pełne zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na usługę wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości należących do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na realizację usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości należących do TARR S.A., wpłynęła tylko jedna oferta od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu i z przedmiotowym Oferentem zostanie zawarta umowa.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 301 razy

powered by Exea