TARR/Gwarancja/POKL_6.2/2/2010 (wersja archiwalna: 8.03.2016, godz. 12:58)

377932–2010 — Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla zabezpieczenia realizacji projektu Masz pomysł — załóż firmę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – II etap

Pli­ki do pobra­nia

Aktu­al­iza­c­ja


Unieważnie­nie

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 0 razy