377932 – 2010 — Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla zabezpieczenia realizacji projektu Masz pomysł — załóż firmę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – II etap Nr sprawy TARR/Gwarancja/POKL_6.2 /2/2010 (wersja archiwalna: 26.08.2011, godz. 10:29)

Pli­ki do pobrania

Aktu­al­iza­c­ja

Uwa­gi:

Unieważnie­nie

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 sierpnia 2011, 10:29
Dokument oglądany: 0 razy