TARRSA/SZKOLENIA_INFO/3/2018 — Przetarg nieograniczony pn.„Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych (certyfikat CISCO) wraz z doradztwem w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” (wersja archiwalna: 20.09.2018, godz. 13:36)

Dnia 11.09.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu TED_2018-OJS174-394767-pl

SIWZ_­TARRSA_Szkole­ni­a_in­for­maty­czne-3_FIN­ISH

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-WZÓR-UMOWY‑3

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-FOR­MU­LA­RZ-OFER­TY

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-O-SPEŁ­NI­A­N­IU-WARUNK­ÓW

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-O-BRAKU-POD­STAW-WYK­LUCZENIA

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-ZOBOW­IĄZANIE-POD­MIO­TU-TRZE­CIEGO

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-GRU­PA-KAP­I­TAŁOWA

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-WYKAZ-USŁUG

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-WYKAZ-OSÓB

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-O-BRAKU-WYDA­NIA-ORZECZEŃ-I-WYROKÓW

Dnia 20.09.2018 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofertach_20.09.2018 r.

INFORMACJA O TERMINIE PRZEPROWADZENIA PREZENTACJI TRENERÓW

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 20 września 2018, 13:36
Dokument oglądany: 0 razy